Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Разделы сайта

Главная

Профсоюзная страничка

«Аб светлым будучыні клапоцяцца палітыкі,
Аб светлым мінулым - гісторыкі,
Аб светлым сучаснасці - прафсаюзы »

  Першасная прафсаюзная арганізацыя 

  

    Старшыня

  КУРНЫШОВА Ірына         Мікалаеўна

  (8016) 483-273

     АДРАС 225356, Брэсцкая вобласць, Баранавіцкі раён, аг.Лесная, ул.Юбилейная, 4

       E-mail:

http://lesnaja.baranovichi.edu.by/

  Першасная прафсаюзная арганізацыя ДУА «Ляснянская сярэдняя школа" Баранавіцкага раёна з'яўляецца структурным звяном - арганізацыяй Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі.

   У адукацыйным установе сфарміравана выдатная каманда прафсаюзных актывістаў, людзей творчых, прынцыповых, настойлівых, адданых свайму калектыву. Старшынёй першаснай прафсаюзнай арганізацыі з 2013 года з'яўляецца настаўнік пачатковых класаў Курнышова Ірына Мікалаеўна.

Задачы першаснай прафсаюзнай арганізацыі:

1.Актывізаваць працу прафсаюзнай арганізацыі па прадстаўніцтве і абароне інтарэсаў членаў прафсаюзнай арганізацыі, павышэнне сацыяльнай абароненасці работнікаў школы.
2.Садзейнічаць паляпшэнню матэрыяльнага становішча, умацаванню здароўя, павышэнню жыццёвага ўзроўню членаў прафсаюзнай арганізацыі.

Прафкам школы лічыць прыярытэтнай задачай сваёй дзейнасці захаванне і абарону законных правоў і інтарэсаў членаў першаснай прафсаюзнай арганізацыі ва ўмовах цеснага супрацоўніцтва і сацыяльнага партнёрства з адміністрацыяй школы. І гэтая задача паспяхова выконваецца. Пра гэта кажуць досыць высокія вынікі, якіх дасягнулі работнікі ў сваёй дзейнасці.

На ўліку ў прафсаюзнай арганізацыі складаецца 42 чалавекі:

      - Педагагічных работнікаў - 22 чалавекі.

      - Адміністрацыйных работнікаў - 3 чалавекі.

     - Дадаткова - тэхнічных работнікаў - 17 чалавек.

  Дзейнасць першаснай прафсаюзнай арганізацыі ажыццяўляецца згодна з распрацаваным планам, рашэнням прафсаюзных сходаў. Члены прафсаюза актыўна ўдзельнічаюць у культурна - масавых мерапрыемствах школы, аграгарадка, раёна.

    Важныя мерапрыемствы ў жыцці прафсаюза: Дзень Перамогі, Дзень пажылых людзей, прафесійнае свята - Дзень настаўніка, 8 Сакавіка, 23 лютага.

   Прафкам школы надае вялікую ўвагу захаванню традыцый школы, акружаючы клопатам і ўвагай не толькі цяперашні склад работнікаў, але і ветэранаў. Наладжана цеснае супрацоўніцтва з настаўнікамі, якія выйшлі на пенсію.


   У 2020 годзе заключаны калектыўны дагавор на 2 гады, у якім прапісаны правы і сацыяльныя гарантыі членаў калектыву. Прафсаюзны камітэт школы рэгулярна ажыццяўляе кантроль за выкананнем умоў калектыўнай дамовы, захаваннем Працоўнага кодэкса.

      Спорт і мы:

    У калектыве многія настаўнікі сябруюць са спортам. Спартыўная зала стаў месцам не толькі для заняткаў фізкультурай, але і для спаборніцтваў па валейболе і баскетболе зборных каманд настаўнікаў і бацькоў навучэнцаў.

 

                      

Прафсаюз сёння - адзіная грамадская арганізацыя, якая мае заканадаўчыя правы на справе прадстаўляць інтарэсы і абараняць правы працаўнікоў. Усе члены прафсаюзнай арганізацыі ведаюць, што ў цяжкую хвіліну заўсёды могуць разлічваць на дапамогу і падтрымку (у тым ліку і матэрыяльную) усяго працоўнага калектыву, бо ў еднасьці - сіла!

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!
Калі Вы задаеце сабе пытанне: "Навошта мне патрэбен прафсаюз?", Ведайце, што асноўнай задачай любой прафсаюзнай арганізацыі з'яўляецца абарона Вашых сацыяльна-працоўных правоў і інтарэсаў.!

 

                       

«О светлом будущем заботятся политики,
О светлом прошлом — историки,
О светлом настоящем – профсоюзы»

  Первичная профсоюзная  организация 

  Председатель

   КУРНЫШОВА          ИРИНА         НИКОЛАЕВНА

 (8016) 483-273

     АДРЕС 225356,Брестская область, Барановичский район, аг.Лесная, ул.Юбилейная,4

       E-mail:

lesnaja@open.by

   Первичная профсоюзная организация ГУО «Леснянская средняя школа» Барановичского района  является  структурным звеном - организацией Белорусского профсоюза работников  образования и науки.

   В образовательном учреждении сформирована отличная команда профсоюзных активистов, людей творческих, принципиальных, настойчивых, преданных своему коллективу. Председателем первичной профсоюзной организации с 2013 года является учитель начальных классов Курнышова Ирина Николаевна.

Задачи первичной профсоюзной организации

  • Активизировать работу профсоюзной организации по представительству и защите интересов членов профсоюзной организации, повышение социальной защищенности работников школы.
  • Содействовать улучшению материального положения, укреплению здоровья, повышению жизненного уровня членов профсоюзной организации.

Профком школы считает приоритетной задачей своей деятельности соблюдение и защиту законных прав и интересов членов первичной профсоюзной организации в условиях тесного сотрудничества и социального партнерства с администрацией школы. И эта задача успешно выполняется. Об этом говорят достаточно высокие результаты, которых достигли работники в своей деятельности.  

На учете в профсоюзной организации  состоит 42 человека:

      - педагогических работников – 22 человека.

      - административных работников – 3 человека.

     - вспомогательно – технических работников – 17 человек.

    Деятельность первичной профсоюзной организации осуществляется согласно разработанному плану, решениям профсоюзных собраний. Члены профсоюза активно участвуют в культурно - массовых мероприятиях  школы, агрогородка,  района.

   Важные мероприятия в жизни профсоюза:  День Победы, День пожилых людей,  профессиональный праздник – День учителя,8 Марта,23 февраля. 

   Профком школы уделяет большое внимание сохранению традиций школы, окружая заботой и вниманием не только нынешний состав работников, но и ветеранов. Налажено тесное сотрудничество с учителями, вышедшими на пенсию.

  

   В 2020 году заключен коллективный договор на 2 года, в котором прописаны права и социальные гарантии членов коллектива. Профсоюзный комитет школы регулярно осуществляет контроль за выполнением условий коллективного договора, соблюдением Трудового кодекса.

         Под контролем профсоюза находятся проведение инструктажа для вновь поступающих, инструктажа на рабочем месте, работа администрации по ознакомлению работающих с правилами техники безопасности. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение законодательства о продолжительности рабочего дня, соответствия рабочих мест правилам техники безопасности,  осуществляет контроль за выполнением соглашений по охране труда.

Спорт и мы:

   В коллективе многие учителя дружат со спортом. Спортивный зал стал местом не только для занятий физкультурой, но и для соревнований  по волейболу и баскетболу сборных команд учителей и родителей учащихся.

 

                      

   Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имеющая законодательные права на деле представлять интересы и защищать права работников.        Все члены профсоюзной организации знают, что в трудную минуту всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку (в том числе и материальную) всего трудового коллектива, ведь В ЕДИНСТВЕ — СИЛА!

   Так мы чествуем юбиляров!

 

22 марта  прошел единый урок «О чём звонят колокола Хатыни?», посвященный 79-ой годовщине трагедии в Хатыни.

Урок направлен на осмысление учащимися трагедии белорусского народа, который во время Великой Отечественной войны подвергся жестокому геноциду. Одним из его проявлений стали массовые расправы над местными жителями.

Субботник в Леснянской средней школе

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Если Вы задаете себе вопрос: "Зачем мне нужен профсоюз?", знайте, что основной задачей любой профсоюзной организации является защита Ваших социально-трудовых прав и интересов.